Aktualizace lavinových vyhledávačů Mammut Barryvox a Barryvox S

Mammut vydal pro své lavinové vyhledávače Barryvox® a Barryvox® S rozsáhlou aktualizaci. Připravte se na nadcházející sezónu! Nainstalujte si do svého přístroje nový firmware BarryHeart 3.4.

barryvox_s18_19_slider1_en-6414-0

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA "PES BARRY"

Věděli jste, že označení Barryvox odkazuje na psa jménem Barry, který žil s mnichy v klášteře stojícím ve Velkém Svatobernardském průsmyku mezi lety 1800 až 1814? Tenhle bernardýn se proslavil tím, že v okolních horách zachránil na čtyři desítky osob. Název Barryvox doslova znamená „Barryho hlas“. Pípaní prvních vyhledávačů prý tak trochu připomínalo štěkot psa, který přicházel zbloudilým poutníkům na pomoc. Tričko s motivem psa Barryho můžete zakoupit v eshopu: https://www.eshop-outdoor.com/tricka-panske/mammut-barryvox-t-shirt-men/


Lavinové vyhledávače Barryvox® pomáhají se záchranou v horách už dlouhých 50 let. Od roku 1968, kdy spatřil světlo světa první přístroj nesoucí označení VS 68, procházejí neustálým vývojem, který se opírá o důkladné testování v terénu, připomínky profesionálů i poznatky běžných uživatelů. Všechna získaná data inženýři pečlivě vyhodnocují, aby vyhledávače posunuli zase o kousek dále. Zaměřují se přitom na spolehlivost, funkčnost a jednoduchost ovládání. Právě tyto tři faktory dokáží v případě nouze ušetřit drahocenný čas. Při zasypání lavinou má totiž každá vteřina nevyčíslitelnou cenu.

Výše uvedená snaha se odrazila také do nového firmwaru BarryHeart 3.2. Co vše přináší? Není toho zrovna málo, vezměme to tedy postupně.

Group Check

Intuitivní funkce skupinové kontroly umožňuje snadno a rychle ověřit přenosovou frekvenci a nastavení všech vyhledávačů na vysílání, tedy do režimu SEND. Firmware jasně rozlišuje jednotlivá zařízení a na displeji zobrazuje přesnou vzdálenost k tomu, které má zrovna být prověřeno. Kontrolu funkčnosti a správného nastavení lavinových vyhledávačů provádějte na začátku každé túry. Podobně jako v lezení, kde se partneři na laně před nástupem do cesty navzájem ujistí, že vše je připraveno tak, jak má.barryvox_firmware_upgrade_smart_search-7906-0

Pokud nemáte na klasickou kontrolu dostatek prostoru, ověřte alespoň, že jsou všechna zařízení zapnuta a vysílají, a to pomocí funkce SEND confirmation.

barryvox_s18_19_how_to_use_en-6418-0

 

 

Ochrana proti rušení

Vysoká míra odolnosti lavinových vyhledávačů Barryvox® vůči vlivu elektronických zařízení snižuje možnost chybného zobrazení směru a vzdálenosti k zasypanému na minimum.

Zvýšení výkonu

Aktualizovaný firmware BarryHeart 3.0 optimalizuje následující funkce:

 • Přesnost a rychlost vyhodnocení signálu.
 • Stabilitu označení vyhledávaného zařízení v případě více překrývajících se signálů.
 • Zobrazení směru po prvním zaznamenání signálu (vylepšené chování v případě chybného nasměrování).
 • Tvorbu seznamu zasypaných a jeho stálost.
 • Zobrazení životnosti baterie.

barryvox_s18_19_teaser_services-6307-0

 

 

Speciální funkce vyhledávače Barryvox® S

Pro Check

Díky funkci Pro Check zvládá vyhledávač Barryvox® S vyhodnotit celou řadu parametrů přijímaného signálu. To se hodí především ve chvíli, kdy vyrážíte do hor s lidmi vybavenými staršími jedno a dvouanténovými přístroji. Barryvox® S dokáže jejich signál zpracovat a získaná data v případě potřeby využít. To mimo jiné zaručuje rychlou detekci vyhledávačů, které neodpovídají dnešním standardům.

Analogový vyhledávací režim

Barryvox® S disponuje zvláštním vyhledávacím módem, který zachránce navádí k přístroji s nejsilnějším signálem, a to pomocí postupně se zesilujícího tónu, pro zvýšení přesnosti a spolehlivosti rozděleného do celkem devíti kroků. Tento režim je vhodné použít v případě, kdy z nějakého důvodu není možné spolehlivé rozlišení jednotlivých zařízení.

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA "PES BARRY"

Věděli jste, že označení Barryvox odkazuje na psa jménem Barry, který žil s mnichy v klášteře stojícím ve Velkém Svatobernardském průsmyku mezi lety 1800 až 1814? Tenhle bernardýn se proslavil tím, že v okolních horách zachránil na čtyři desítky osob. Název Barryvox doslova znamená „Barryho hlas“. Pípaní prvních vyhledávačů prý tak trochu připomínalo štěkot psa, který přicházel zbloudilým poutníkům na pomoc. Tričko s motivem psa Barryho můžete zakoupit v eshopu: https://www.eshop-outdoor.com/tricka-panske/mammut-barryvox-t-shirt-men/

 

Aktualizace napříč zařízeními

Vyhledávače Barryvox už není nutné aktualizovat pouze v servisních centrech. Firmware BarryHeart 3.2 přináší zcela novou funkci, která umožňuje snadný upgrade systému mezi dvěma různými přístroji. Všechny nové vychytávky se tak mezi uživateli rozšíří o poznání rychleji než dříve, což zase o fous zvýší šanci na včasné nalezení zasypaného.

Požadavky

 • Baterie obou zařízení musí být nabity minimálně na 30 %.
 • Aktualizace může zároveň probíhat pouze mezi dvěma přístroji, a to v okruhu 50 metrů.
 • Aktualizaci lze provést pouze mezi vyhledávači určenými pro stejný trh, které spolu komunikují na shodných kanálech.

Barryvox® S

 • Oba přístroje vypněte.
 • Zapněte přístroj s aktuální verzí firmware, v menu nastavení (Settings) zvolte možnost aktualizace mezi přístroji (Device-to-Device Update) a potvrďte hlavním tlačítkem.
 • Pokračujte dle instrukcí na displeji.

Barryvox®

 • Oba vyhledávače vypněte.
 • Vezměte přístroj s aktuální verzí firmware, stiskněte a držte hlavní tlačítko a zároveň přepněte spínač z polohy OFF do polohy SEND. Hlavní tlačítko držte až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí nápis UP.
 • Vyhledávač takto připravíte pro aktualizaci druhého přístroje.
 • Na zařízení, jehož firmware chcete aktualizovat, stiskněte a podržte hlavní tlačítko a zároveň přepněte spínač z polohy OFF do polohy SEND. Po 2 sekundách můžete hlavní tlačítko pustit.
 • Instalace nové verze firmwaru se spustí automaticky. Průběh můžete sledovat na displeji přístroje.