Obchodní podmínky

  Upravit

 

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.
2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.
5. Prodejce si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi zálohu na objednané zboží ve speciálních velikostech nad 50 000,- Kč pokud zboží nebude skladem. Na zálohu bude vydaná zálohová faktura, doplatek zboží bude uhrazen dobírkou nebo převodem,společně s objednaným zbožím.                                                                                                                                                                      6. Vánoce 2023: Poslední Vánoční zásilky odesíláme ve čtvrtek 21.12.2023 s garantovaným doručením v pátek 22.12.2023 - je potřeba, ale zvolit Express poštu. Zboží zakoupené od 1.11.2023 (faktury na eshopu vystavené od 1.11.2023) do 21.12.2023, Vám rádi vyměníme do 12.1.2024

Výměna se nevztahuje na zboží označené VÝPRODEJ. Zboží lze vyměnit za zboží označené: skladem ihned k odeslání, nebo za Dárkový poukaz na hodnotu produktu. Platnost poukazu do 31.12.2024.

Zboží na výměnu odesílejte po 30.12.2023, prodejna bude od 23.12.2023 do 1.1.2024 ZAVŘENÁ. Děkujeme za pochopení a přejeme Hezké Vánoce a Štastný Nový rok. Mammut Brno

 

                                                                                                                                                                                            

Jak nakupovat:

Náš obchod je vytvořen tak, aby byla objednávka snadná pro zákazníka.

1. Nejprve je samozřejmě nutné nalézt zboží, o které máte zájem. K tomuto cíli lze dospět dvěma způsoby. Prvním způsobem je procházení menu kategorií, k čemuž slouží pole v levé části stránek. Postupným klikáním se dostanete až k požadovanému výrobku. Pro snadnější orientaci a navigaci je u každého výrobku umístěna informace ve které kategorii výrobků se právě nacházíte. Druhým způsobem jak hledat a najít zboží je použití vyhledávače. Stačí zadat název výrobku o který máte zájem.

2. Pokud chcete vložit zboží do nákupního košíku, klikněte na ikonu znázorňující košík anebo na tlačítko "Koupit". Pokud u produktu není vyžadován výběr dalších vlastností produktu, objeví se Vám vybrané zboží v košíku. Pokračovat v nákupu můžete dalším výběrem kategorie nebo kliknutím na tlačítko "zpět".

3. Pokud jste vybrali veškeré požadované zboží a přesunuli jste ho do nákupního košíku, klikněte na odkaz "košík". Objeví se přehled Vámi vybraného zboží. Zde je možné upravovat množství objednaného zboží nebo některé položky úplně vyřadit. Změnu provedete zcela jednoduchým ručním vyplněním okénka ve sloupci "Množství". Popřípadě můžete kliknout na "Smazat". Po této úpravě pokračujte tlačítkem "Přepočítat". Pokud s obsahem košíku souhlasíte, klikněte na tlačítko " Další > ". 

4. Na následující stránce se Vám v prohlížeči zobrazí formulář, ve kterém si zadáte doručovací adresu a také způsob doručení, platby. Zde pozorně zkontrolujte veškeré údaje v objednávce. Pokud chcete uskutečnit objednávku, musíte souhlasit s pravidly našeho obchodu zaškrtnutím políčka "Souhlas s pravidly obchodu", následně klikněte na tlačítko "Odeslat" . Tím je objednávka dokončena a zboží závazně objednáno.

5. Jestliže byla objednávka úspěšně odeslána, zobrazí se Vám hláška "Objednávka byla úspěšně odeslána" a současně je Vám odeslán e-mail s celkovou rekapitulací objednaného zboží. Pokud Vám nedorazí email s rekapitulací objednávky, kontaktujte nás prosím. Po odeslaní objednávky si také můžete svojí objednávku dodatečně zkontrolovat, vytisknout nebo uložit kliknutím na odkaz "Vytiskněte si objednávku".

6. Nepřevzme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodelení ve výši 50,- Kč maximálně však 500,- Kč pro Českou republiku, 1000,- Kč (pro zahraničí). Prodávající je oprávněm poté, co kupujíci prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výšši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

7. Jestliže zákazník požaduje zboží na speciální přání, které se vyznačuje specifickou velikostí nebo zboží, které se zadává do výroby není možné zboží vrátit či vyměnit. 

8. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat."

Reklamační řád:

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci e-mailem - info@eshop-outdoor.com
2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu provozovny na ulici Heršpickou 813/5, Brno 639 00.
3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Reklamované zboží nebo zboží na výměnu posílejte na adresu:

Mammut Shop Brno, Tomáš Paufošima, Heršpická 813/5 (M-Palác), Brno 639 00

Vyřízení reklamace:

a) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

b) Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu kupujícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

c) Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

d) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

e) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

f) Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

g) Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

h) Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

i) Na výrobek zakoupený na Ičo neplatí klasická 24 měsíční záruka. Prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Kupující, který je podnikatelem, si může s prodávajícím nad rámec zákonné odpovědnosti za vady při převzetí sjednat záruku za jakost. V takovém případě může prodávající v záručním listě uvést i lhůtu pro vyřízení případné reklamace. Není-li žádná lhůta určena či dohodnuta, použije se zákon, který prodávajícímu ukládá odstranit vady včas nebo v přiměřené lhůtě. Záruka na faktuře se vztahuje pouze na spotřebitele ne na Ičo.

j) U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Řešení sporů 

a) Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

b) V případě sporu mezi prodávajícím  a kupujícím je možné se též obrátit na systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím internetové aplikace odstupné na www.vasestiznosti.cz

c) Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

d) Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy dle zákonu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musíte nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, včetně připevněných visaček poslat zpět v uvedené lhůtě.

Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží a poštovné převodem na účet, nebo pokud platba proběhla přes platební bránu tak Vám bude částka vrácena zpět na kartu. Poštovné se vrací pouze u celé objednávky, pokud bude vrácena jen část objednávky poštovné se nevrací. 

Poštovné se skládá z částky za poštovné a balné. Pokud si zákazník zvolí služby Expresní poštovné a zboží vrátí, expresní poštovné se nevrací. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ a DIČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká. Zboží nelze vrátit, nabízíme Vám možnost výměny za jiné zboží.

Zboží nelze vrátit na kamenné prodejně Mammut Brno, pouze poštou na adresu provozovny Mammut Brno, Heršpická 813/5, 639 00 Brno

Po doručení zboží na naší adresu provozovny, a překontrolování zboží zda je v pořádku, Vám bude do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy připsána částka odpovídající ceně zboží uvedené na faktuře na Váš bankovní účet nebo zpět na kartu, z které byla objednávka placena.

Při objednávce nad 5.000 Kč Vám nebude účtováno poštovné (platí pouze pro Českou republiku a Slovensko) neplatí u balíku Express. Pokud zákazník vrátí zboží a částka objednávky klesne pod 5.000 Kč bude poštovné doučtováno - Balík do ruky: 119 Kč, Balík na Poštu: 109 Kč, Balík do Balíkovny: 99,- Kč, Balík na slovensko: 299 Kč.

Postup při vrácení zboží:

1. Informujte nás o vrácení zboží e-mailem - info@eshop-outdoor.com
2. Zboží zašlete jako doporučený balík (Českou Poštou, PPL, GLS, DPD) na naši adresu provozovny: Mammut Brno, Heršpická 813/5, 639 00 Brno.

Zboží prosím neposílejte přes Zásilkovnu - dopravce na naší adresu zásadně nedoručuje balíky a nechává je na pointech zásilkovny. Kde je bohužel z časových důvodů nemůžeme vyzvednout.

Adresa pro vrácení zboží: Mammut Shop Brno, Heršpická 813/5 (M-Palác), Brno 639 00

Zboží zakoupené na kamenné prodejně Vám rádi vyměníme za jiné zboží do 7 dnů od data nákupu. Zboží musí být nepoužité a v původní obalu, včetně visaček. Peníze za zakoupené zboží se nevrací. Zboží z doprodeje či akční nabídky není možné vyměnit za jiné zboží.

Práva z vadného plnění (rozpor s kupní smlouvou)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v obchodních podmínkách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu s vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Zboží si můžete vyzkoušet, ale nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Mammut Brno s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Náklady se pohybují od 20% do 50%.

Spotřebiteli je na webu předem připraven formulář (Příloha) pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) nového občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů:

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.
Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.
Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.
Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Pokud jste si v minulosti u nás registroval svůj účet obsahující Vaše osobní údaje, a to pro účely jednodušší správy Vašich nákupů a souvisejících věrnostních výhod.

Vzhledem k nové právní úpravě účinné od 25. května 2018 Vás žádáme o udělení nového souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, abychom mohli nadále zpracovávat Vaše osobní údaje a tím pádem poskytovat služby spojené s Vaším registrovaným účtem a zachovat Vaše věrnostní výhody.

Tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem vedení Vašeho registrovaného účtu, správy Vašich nákupů a k marketingovým účelům (tj. zejména zasílání marketingových newsletterů elektronickou formou) správci Tomáši Paufošimovi, IČO 74876996, se sídlem  Čejkovická 4093/13, 628 00, Brno - Židenice, a to ke zpracování těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, informace o nákupech; u fyzické osoby podnikající dále obchodní firma, IČO, DIČ a sídlo.

Uzavření jakékoliv budoucí smlouvy týkající se námi nabízeného zboží není podmíněno udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Chcete-li toto své právo využít, můžete nás se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů kdykoliv kontaktovat. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas se uděluje na dobu 5 let.

Tento souhlas udělujete ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Fakturační údaje: není doručující adresa

Tomáš Paufošima
IČ: 748 76 996
Čejkovická 13
DIČ: CZ 8512164243
628 00 Brno
ZUMB/9458/656566, EV. č. 370200202/054621649686/ Hul

 

Příloha -  VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝMĚNA ZBOŽÍ - naleznete na faktuře na druhé straně
Prodávající - doručující adresa:
Tomáš Paufošima

Mammut Shop Brno

Heršpická 813/5

639 00 Brno


Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího
Adresa, telefon, email kupujícího
Číslo bankovního účtu kupujícího


Věc: Odstoupení od smlouvy / Výměna zboží
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.
 - číslo objednávky
 - kód a název zboží


Datum: 


 ...........................
 podpis kupujícího